Křesťanské hodnoty
Otevřenost
Respekt ke klientovi
Diskrétnost
Odbornost
Nestrannost

Poslání a principy naší práce

„Ať kdokoli, koho přijmete, od vás odchází lepší a šťastnější. Buďte živým výrazem Boží dobroty: svou tváří, něžností v očích, láskou ve svém úsměvu, přízní ve vašem pozdravu…“

~ Matka Tereza ~

Základním posláním poradny je odborné psychologické a speciálně pedagogické poradenství při předcházení a zvládání obtíží spojených s výchovou a vzděláváním našich klientů a při podporování jejich zdravého prospívání a rozvoje.

Za tímto účelem aplikujeme diagnostické, konzultační, intervenční, terapeutické, metodické a prevenční činnosti s integrovanými křesťanskými hodnotami, které však jsou do poradenského procesu zapojovány výhradně jen na základě vyjádřených osobních postojů a formulované zakázky klienta.

Při vykonávání našeho poslání klademe důraz zvláště na následující principy:

  • křesťanské hodnoty
  • otevřenost
  • respekt ke klientovi
  • diskrétnost
  • odbornost
  • nestrannost

Jsme vázáni Etickým kodexem psychologické profese vyhlašovaným Českomoravskou psychologickou společností (https://cmps.ecn.cz/?page=onas), stejně tak jako Etickým kodexem Asociace pracovníků Pedagogicko – psychologických poraden (http://www.apppp.cz/).

PROVOZNÍ DOBA PRO VEŘEJNOST

PO
ÚT
ST
ČT
8:00 – 16:00
8:00 – 16:00
8:00 – 16:00
8:00 – 16:00
8:00 – 14:30

KONTAKTY

www.kpppb.cz
poradna@kpppb.cz
+420 739 450 034
ID DS: jf59tsb

 

Administrace
Vytvořil Mouser.cz, 2015-2023

Logo Logo Logo Logo Logo

Logo Logo Logo Logo

Logo Logo Logo

Logo