Křesťanské hodnoty
Otevřenost
Respekt ke klientovi
Diskrétnost
Odbornost
Nestrannost

Jak se objednat

„Ať kdokoli, koho přijmete, od vás odchází lepší a šťastnější. Buďte živým výrazem Boží dobroty: svou tváří, něžností v očích, láskou ve svém úsměvu, přízní ve vašem pozdravu…“

~ Matka Tereza ~

Objednat se můžete telefonicky nebo e-mailem.

V případě, že se nemůžete dostavit v objednaném termínu, nebo budete mít zpoždění, prosíme co nejdříve o zaslání SMS, e-mailu či zavolání.

Telefon pro objednávání: +420 739 450 034
E-mail: poradna@kpppb.cz

Klient nebo rodič/zákonný zástupce má možnost si svobodně zvolit kteroukoliv dostupnou pedagogicko-psychologickou poradnu, někdy je však oboustranně vhodnější navštívit své spádové zařízení.

O odborné vyšetření nebo poradenskou konzultaci žádá výhradně rodič nebo zákonný zástupce dítěte do 18 let věku a k tomuto úkonu není třeba žádné další doporučení.
Klienti nad 18 let věku přicházejí do poradny po objednání, bez omezení.

Škola může dát rodičům/zákonnému zástupci podnět k vyšetření dítěte v poradně, avšak samotné vyšetření může u dětí do 18 let věku proběhnout jen na základě písemného informovaného souhlasu rodiče/zákonného zástupce.
Rodič/zákonný zástupce musí dítě do 18 let věku do poradny doprovodit (minimálně na první setkání), aby mohl svým podpisem potvrdit svůj souhlas s vyšetřením a také aby poskytl potřebné doplňující informace a obecnou součinnost nutnou k práci s dítětem.
Výjimku tvoří tzv. krizová intervence, kdy může dítě (přesto, že nedosáhlo 18 let věku) navštívit poradnu samo, tj. bez rodiče/zákonného zástupce.

Poradnou nabídnutý termín setkání vychází z časových kapacit jednotlivých zaměstnanců poradny a akutnosti klientských zakázek.

Při objednávání je třeba sdělit téma zakázky či konkrétního problému, který je příčinou kontaktování poradny, jméno a věk dítěte či klienta, školu a třídu, do které dítě či klient chodí a telefonický kontakt na rodiče/zákonného zástupce (u dětí do 18 let věku).

Jestliže bylo dítě či klient v souvislosti s řešenou obtíží již dříve vyšetřeno jiným odborníkem a z tohoto vyšetření je k dispozici zpráva, je vhodné ji přinést k nám s sebou.

Je vhodné (při diagnostických vyšetřeních pak nezbytné), aby k nám klienti přicházeli zdrávi, tj. bez zdravotních indispozic potenciálně ovlivňujících chování, prožívání a výkon.

PROVOZNÍ DOBA PRO VEŘEJNOST

PO
ÚT
ST
ČT
8:00 – 16:30
8:00 – 16:30
8:00 – 16:30
8:00 – 16:30
8:00 – 16:30

KONTAKTY

www.kpppb.cz
poradna@kpppb.cz
+420 739 450 034
ID DS: jf59tsb

 

Administrace
Vytvořil Mouser.cz, 2015-2023

Logo Logo Logo Logo Logo

Logo Logo Logo Logo

Logo Logo Logo

Logo